ΑΡΧΙΚΗ / ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

  • No tags

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το ίδιο πρωί που πραγματοποιείται η ωοληψία στη γυναίκα, ο σύζυγος/σύντροφος παραδίδει ένα δείγμα σπέρματος στο εργαστήριο. Η καλύτερη μέθοδος συλλογής είναι ο αυνανισμός. Η όλη διαδικασία γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη μονάδα εξωσωματικής, που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και διακριτικότητας. Είναι σημαντικό να υπάρχουν 2-5 ημέρες αποχής από οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη. Το δείγμα σπέρματος υφίσταται επεξεργασία κατά την οποία συλλέγονται τα πλέον κινητά και μορφολογικά ομαλά σπερματοζωάρια σε μικρό όγκο καλλιεργητικού υλικού.

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ, ΑΖΩΟΣΠΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΗΨΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Προβλήματα εκσπερμάτισης

Σε περιπτώσεις που η εκσπερμάτιση είναι παλίνδρομη (οπίσθια), η συλλογή του σπέρματος γίνεται από τα ούρα έπειτα από ειδική προετοιμασία. Σε περιπτώσεις απουσίας προϊόντος εκσπερμάτισης, γεγονός που παρατηρείται συχνά σε άτομα με κακώσεις της σπονδυλικής στήλης, με σακχαρώδη διαβήτη ή μπορεί να οφείλεται σε διάφορα νευρολογικά αίτια, η λήψη του σπέρματος πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικής συσκευής ηλεκτροδιέγερσης.

 

Αζωοσπερμία & χειρουργική λήψη σπέρματος

Αζωοσπερμία είναι η απουσία σπερματοζωαρίων από το προϊόν εκσπερμάτισης. Η αζωοσπερμία διακρίνεται σε αποφρακτική και σε μη αποφρακτική. Σε περιπτώσεις αποφρακτικής αζωοσπερμίας υπάρχει κανονική παραγωγή σπερματοζωαρίων από τους όρχεις, αλλά αυτά δεν εμφανίζονται στο προϊόν εκσπερμάτισης λόγω κάποιας απόφραξης των εκφορητικών σπερματικών οδών. Κατά τη μη αποφρακτική αζωοσπερμία δεν παράγονται σπερματοζωάρια από τους όρχεις. Η αιτιολογία μπορεί να είναι φλεγμονή, τραυματισμός ή συγγενής έλλειψη των σπερματικών πόρων στην αποφρακτική αζωοσπερμία, ενώ η μη αποφρακτική μπορεί να οφείλεται σε κρυψορχία, τραυματισμούς, φλεγμονές, λοιμώδη νοσήματα, ακτινοβολία, χημειοθεραπεία ή χρωμοσωμικές – γονιδιακές ανωμαλίες.
Η λήψη των σπερματοζωαρίων σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει χειρουργικά από τους όρχεις είτε με αναρρόφηση δια βελόνης είτε με επέμβαση ανοικτής βιοψίας των όρχεων, υπό γενική αναισθησία.

 

ΔΩΡΕΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Πραγματοποιείται σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας (πλήρους απουσίας σπερματοζωαρίων από τους όρχεις ακόμα και μετά βιοψίας όρχεων) καθώς και μετά από επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής με ιδιαίτερα παθολογικό σπέρμα του συζύγου/συντρόφου. Υπάρχουν τράπεζες σπέρματος τόσο στη Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΧΡΗΣΙΜΑ
NEWS LETTER
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΟΥ